Tall Oaks Mr. Bodean Kallemann's Papa
Tall Oaks Mr. Bodean
Rüde

Kallemann's Mama
Traschi Deleg I'Shim-Tru
genannt 'Momo'
Hündin

Golzem/Horn, Kölbingen

Traschi Deleg I'Shim-Tru

Schanti's Vajra

Schanti's Vajra
Hündin, 8 Wochen

Golzem/Horn, Kölbingen

Kji Tch'ung Tch'ung E'Sharyi und Kirashu Gan-Ji-Ra
Hündinnen, beide 7 Monate

I. Kamp, Wetter

Kji Tch'ung Tch'ung E'Sharyi und Kirashu Gan-Ji-Ra

Kji Tch'ung Tch'ung E'Sharyi

Kji Tch'ung Tch'ung E'Sharyi 
Hündin, 7 Monate

I. Kamp, Wetter

 Kirashu Gan-Ji-Ra
Hündin, 7 Monate

I. Kamp, Wetter

Kirashu Gan-Ji-Ra
Chiyoko RA BMOC of Bo Chiyoko RA BMOC of Bo

M. v. Boxtel, Niederlande

Chiyoko's To Be Continued

M. v. Boxtel, Niederlande

Chiyoko's To Be Continued
Traschi-Deleg Tomu-La Traschi-Deleg Tomu-La
Hündin

S. Borchert, Neumünster

Peppels & Charly
Peppels (links) ist aus dem Tierheim!

U. Beringer, Frankenthal

Peppels & Charly
Charly & Peppels Charly & Peppels

U. Beringer, Frankenthal

 

 

 

Seitenanfang